Het ascensiepad is geen rechte lijn. Wil je vanuit de 3D Matrix een plekje veroveren in de grote multidimensionale wereld daarbuiten, dan zul je bepaalde, soms ongemakkelijke, stappen moeten zetten. Zo kan ik ondersteuning bieden bij het maken van de verbinding met de bron, je ziel in laten dalen in je lichaam en het contact leggen met je gids( en). Verder kan ik ondersteunen in het ontwikkelen van je 5 d capaciteiten zodat je op je hoogste frequentie je levenspad zou kunnen vormgeven.